30.3.2006

Pahimmat uskonnonvapauden loukkaajat 2006

Joissakin listan maissa, kuten Vietnamissa, Laosissa, Sudanissa, Afganistanissa ja Nigeriassa, uskonnonvapauden tilanne näyttää parantuneen jonkin verran ja vähemmän kristittyjä on surmattu uskonsa tähden viimeisen vuoden aikana. Toisissa maissa taas uskonnonvapaustilanne on pahentunut huomattavasti. Näitä ovat Iran, Uzbekistan, Intia ja Bangladesh. Mutta, kuten kolmena viimeisenä vuonna, tänäkin vuonna listan kärjessä on Pohjois-Korea – maa, jossa ei ole lainkaan uskonnonvapautta. Tässä seuraa kymmenen pahimman uskonnonvapauden loukkaajan lista lyhyine tilannekuvauksineen.

1. Pohjois-Korea
Ihmisoikeusloukkaukset, uskonnonvapauden loukkaukset mukaan lukien, ovat jokapäiväisiä tässä stalinistisessa maassa. Kristinusko nähdään vaarallisena ulkomaisena vaikutteena, joka johti Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton romahtamiseen, ja on täten suurimpia uhkia vallanpitäjille. Arvioidaan, että tuhannet kristityt tänäkin päivänä kärsivät Pohjois-Korean vankilaleireillä, joissa heitä loukataan julmasti. Monet pohjoiskorealaiset ovat tulleet kristityiksi ylitettyään Kiinan rajan ja siellä kohdanneet paikallisia kristittyjä. Kun he sitten palaavat kotimaahansa, heitä kristittyinä kohtaavat viranomaisten kovat otteet. Monia pahoinpidellään ja tapetaan. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta arviolta satoja kristittyjä tapettiin valtion toimesta vuonna 2005.

2. Saudi-Arabia
Uskonnonvapautta ei ole tässä wahhabisti-kuningaskunnassa, jossa kansalaiset saavat kuulua vain yhteen uskontoon: islaminuskontoon. Maan lainsäädäntö perustuu islamilaiseen sharia-lakiin. Kääntymistä, eli luopumista islamista rangaistaan kuolemalla. Hallitus hyväksyy, että ei-muslimit harjoittavat uskonsa yksityisesti, mutta julkisesti sitä ei saa tehdä.

3. Iran
Islam on virallinen uskonto Iranissa ja kaiken lainsäädännön on oltava sopusoinnussa virallisen sharia-lain tulkinnan kanssa. Uusi aalto vainoja seurasi kesäkuisia presidentinvaaleja, joissa kovan linjan konservatiivi valittiin presidentiksi. Tämän jälkeen monet kristityt ovat joutuneet, ei vain sortojen uhreiksi, vaan myös pidätysten ja pahoinpitelyjen uhreiksi. Eräs kotiseurakunnan pastori tapettiin marraskuussa. Muslimitaustaiset kristityt elävät suuressa vaarassa, koska hallitus tahtoo heidän palaavan islamilaisuuteen. Sanotaan myös että paikallisia viranomaisia on kehotettu iskemään kaikkiin kristittyjen soluryhmiin.

4. Somalia
Somaliassa ei ole minkäänlaista laillista pohjaa uskonnonvapaudelle. Islam on virallinen uskonto ja yhteiskunnallinen painostus on kova, että kaikki seuraavat islamin traditioita. Alle prosentti somalialaisista on kristittyjä ja pitävät uskonsa salassa. Viime vuonna viisi muslimitaustaista kristittyä tapettiin fundamentalististen muslimien toimesta. Tästä monet pelästyivät ja pakenivat Keniaan tai muihin maihin.

5. Malediivit
Malediivien saarilla islaminusko on virallinen valtionuskonto ja kaikki maan kansalaiset kuuluvat tähän. Kääntyminen johtaisi kansalaisuuden menettämiseen. On kiellettyä harjoittaa muita uskontoja, ja tämä yhteinen islaminusko katsotaan olevan tärkeä keino tukea maan yhteishenkeä ja ylläpitää hallituksen valtaa. Kirkkoja ei saa avata, mutta ulkomaalaiset saavat harjoittaa oman uskontonsa yksityisesti, jos he eivät yllytä paikallisia osallistumaan. Raamattuja tai muita kristillisiä kirjoja ei saa tuoda maahan, paitsi yksityiskäyttöön yhden ainoan kappaleen. Maassa on vain muutama paikallinen uskova, ja he pitävät uskontonsa täysin salassa.

6. Bhutan
Mahayana-buddhalaisuus on valtionuskonto tässä Himalajan vuoristossa olevassa kuningaskunnassa. Virallisesti kristinuskoa ei ole olemassa ja kristityt eivät saa rukoilla tai muulla tavalla harjoittaa uskonsa julkisesti. Hallitus kieltää kristittyjen kotikokoukset joihin osallistuu useita perheitä. Papit eivät saa viisumia maahan. Kristityillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla, esim. he eivät saa valtion työpaikkoja. Kristillisen kirjallisuuden maahantuontia rajoitetaan ja vain buddhistiset tekstit ovat sallittuja. Kristittyjä pidätetään säännöllisesti ja paikalliset viranomaiset käyttävät tätä keinoa estämään kristittyjä todistamasta uskostaan.

7. Vietnam
Vietnam on viimeisimpiä kommunistivaltiota maailmassa. Vaikka perustuslaki puhuu uskonnonvapaudesta, ateistinen hallitus pitää uskonnon tiukassa valvonnassa. Valtio sulkee kirkkoja mielensä mukaan. Marraskuussa 2004 tuli voimaan uusia uskonnonsäädöksiä. Monet pelkäsivät että tämä lisäisi vainoja, mutta vaikuttaa siltä että tilanne on jossakin määrin parantunut. Vietnamin evankelinen kirkko sai rakentaa ja peruskorjata kirkkojaan ja järjestää opetusta. Roomalais-katoliselle kirkolle tilanne oli vielä parempi: he saivat perustaa uuden hiippakunnan ja asettaa 57 uutta pappia virkaan. Vaikka kristittyjä pidätettiin ja pahoinpideltiin vuonna 2005, näiden määrä vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

8. Jemen
Jemenin peruslaki takaa uskonnonvapauden mutta julistaa samalla, että islamilaisuus on valtionuskonto ja sharia-laki kaiken lainsäädännön perusta. Hallitus sallii ulkomaalaisten tietyissä rajoissa harjoittaa omaa uskontoaan, mutta jemeniläiset eivät saa kääntyä islamilaisuudesta. Maassa on muutamia muslimitaustaisia kristittyjä, jotka saavat kuoleman tuomion jos heidät huomataan. Viime vuoden aikana kristittyjä kääntyneitä pidätettiin ja pahoinpideltiin. Melkein kaikki vapautettiin sen jälkeen kun he olivat maksaneet sakot/lahjukset.

9. Laos
Laos kuuluu viimeisiin kommunistivaltioihin. Perustuslaissa taataan uskonnonvapautta. Kuitenkin tarkempien uskonnonlakien puute antaa paikallisille viranomaisille mahdollisuudet tulkita ja käytännössä toteuttaa uskonnonvapautta oman mielensä mukaan. Kirkkojen lukumäärä on rajoitettu ja hallitus sulkeen säännöllisesti kirkkoja, varsinkin maalla. Suurin haaste maan kirkoille on yhteiskunnallinen paine niitä kääntyneitä kohtaan, jotka ovat sanoutuneet irti pahojen henkien palvomisesta. Viimeisten kolmen vuoden aikana on tapahtunut muutos siihen suuntaan, että paikallisviranomaisten sortamat kirkot ja kristityt osaavat nostaa asiansa ylempien viranomaisten tietoon. Kuitenkin kristittyjä pidätettiin uskonsa vuoksi myös vuonna 2005 ja heitä painostettiin sanoutumaan irti uskostaan.

10. Kiina
Kiinassa perustuslaki takaa kaikille uskonnonvapauden sekä vapauden olla uskomatta. Uusia uskonnonlakeja on tullut voimaan 1. maaliskuuta, mutta mitään huomattavia muutoksia eivät nämä säädökset näytä tuoneen. Vaikuttaa siltä, että hallitus käyttää näitä uusia lakeja painostaakseen kotiseurakuntia rekisteröitymään jotta hallitus voisi kontrolloida heitä paremmin. Vuoden 2005 aikana tehtiin valtava isku kotiseurakuntia vastaan samanaikaisesti koko Kiinassa. Tässä pidätettiin tuhansia kristittyjä, mutta useimmat heistä päästettiin vapaaksi muutaman päivän kuluttua.

(Lähde: Open Doors)

Ei kommentteja: