18.12.2009

Turkkilaisten asenteet suvaitsemattomia muita uskontoja kohtaan

Turkki on pyrkinyt aktiivisesti Euroopan Unioniin. Turkilla on kuitenkin suuria vaikeuksia toteuttaa EU:n ihmisoikeusvaatimukset. Tuore tutkimus osoittaa, että turkkilaiset vastustavat uskonnonvapautta. Turkin asukkaista yli puolet vastustaa ei-islamilaisten uskonnollisia kokouksia. Saman tutkimuksen mukaan lähes 40 prosentilla Turkin väestöstä on kielteinen asenne kristinuskoon.

Sama haluttomuus mielipiteenvapauteen ja uskonnonvapauteen näkyy turkkilaisten vastauksista, joissa 59 prosenttia sanoi, että ei-muslimien ”ei pitäisi” tai ”ehdottomasti ei pitäisi” sallia pitää julkisia kokouksia, joissa he voivat esittää ajatuksiaan. Sananvapauden vastustaminen näkyy vastauksista, joiden mukaan 54 prosenttia ilmoitti, että ei-muslimin ”ei pitäisi” tai ”ei ehdottomasti pitäisi” sallia julkaista kirjallisuutta, jossa kuvataan heidän uskontoaan.

Turkkilaisista 99,5 prosenttia on muslimeita.

Tutkimus osoittaa, että turkkilaisten on vaikea sallia ei-muslimeille toiminnanvapautta. Vaikka turkki voisikin täyttää EU:n taloudellisen vakauden vaatimukset, niin Turkin matka nykyisen Euroopan arvojen mukaiseen mielipiteenvapauteen ja moniarvoisuuteen näyttää lähes mahdottomalta.

Ei kommentteja: