9.10.2010

Nepalin perustuslakiuudistus tuo toivoa, mutta myös huolta

Gospel for Asia -nimisen järjestön johtajat ovat esittäneet huolensa Nepaliin suunnitteilla olevan uuden perustuslain vaikutuksista yksilön vapauteen vaihtaa uskontoa. Samaan aikaan laissa nähdään myös parannuksia. Parlamentti tulee mitä todennäköisimmin hyväksymään uuden ehdotetun perustuslain.

Perustuslaillinen kriisi on saanut alkunsa Himalajan vuonna 2006 päättyneestä kymmenvuotisesta sisällissodasta. Sodan seurauksena hindulainen monarkia Nepal muuttui sekulaariksi valtioksi. Uutta perustuslakia ei kuitenkaan ole vielä saatu valmiiksi. Syynä tähän ovat suurelta osin olleet jatkuva epävakaus maassa sekä poliittisten puolueiden keskinäinen kinastelu.

Viime viikolla vaikutusvaltainen perustuslakityöryhmä ehdotti että vuodesta 1951 voimassa ollut uskonnon vaihtamisen kieltävä pykälä säilytettäisiin myös uudessa perustuslaissa. Parannuksena uusi perustuslaki takaisi kaikille uskontokunnille kontrollin omiin asioihinsa.

Suurin huoli perustuslakiehdotuksesta ei koske sanamuotoa vaan lain mahdollista tulkintaa. Laki ei tee uskonnon vaihtamisesta rangaistavaa rikosta, mutta rankaisee niitä jotka johdattavat toisen henkilön vaihtamaan uskontoaan. Samankaltaisia lakeja on käytetty kristittyjä vastaan naapurimaassa Intiassa.

Gospel for Asia -järjestön johtaja K.P. Yohannan näkee laissa kuitenkin toivon kipinän ja mahdollisia uusia mahdollisuuksia Nepalin seurakunnille. "Tähän päivään mennessä Nepalin hallitus ei ole tunnustanut kristinuskoa virallisena uskontona", hän kertoo. "Kristityt eivät siis voi rekisteröidä seurakuntaansa, ostaa kiinteistöjä tai toimittaa vihkitoimituksia tai hautajaisia."

Parhaimmillaan uusi laki voisi taata Nepalin kristityille samat oikeudet kuin muillakin uskonnoilla on maassa.

Lähde: www.gfa.org ja MKY


Ei kommentteja: