23.3.2011

Uskonnonvapauden kehittyminen Egyptissä

Egyptin kansannousun aikaan Egyptin kristityt ovat joutuneet usein väkivallan uhreiksi. Positiivisena asiana on se, että armeija on aloittanut tulipalossa 4. maaliskuuta vaurioituneen kirkon jällenrakennustyöt. Viranomaisten puolelta tullut myönteinen aloite oli seurausta kristittyjen mielenosoituksista Kairon keskustassa. Mielenosoituksiin osallistui myös muslimeja ja Tahrir-torilla kuulunut iskulause, ”Kaikki egyptiläiset ovat yhtä”, kuului taas.

Maaliskuun 19. päivänä 2011 toimitettiin kansanäänestys Egyptin perustuslakiin ehdotetuista muutoksista. Tässä vaiheessa muutoksia oli ehdotettu vain presidentin ja parlamentin vaaleja koskeviin säännöksiin. Perustuslain laajempi uudistus on jätetty odottamaan uuden presidentin ja parlamentin.

Yksi perustuslain uudistuksessa käsiteltävä kysymys on vallan jakautuminen presidentin, parlamentin ja tuomioistuinten välillä. Toinen tärkeä kysymys on perustuslain säännös, joka määrää islamin maan valtionuskonnoksi ja islamilaisen sharian kaiken lainsäädännön pohjaksi. Mm. kristityt ovat vaatineet tämän säännöksen poistamista tai muuttamista.

Lähde: www.meconcern.org ja MKY

Ei kommentteja: