1.6.2011

Kirkkoja uhkaa sulkeminen Algeriassa

Seitsemän kirkkoa Algerian Bejaia-provinssissa ovat sulkemisuhan alaisia. Provinssin kuvernööri on antanut kirkoista sulkemismääräyksen, jonka mukaan kirkkojen toiminta katsotaan ”laittomaksi”. Toukokuun 22. päivänä 2011 päivätyssä kirjeessä sanotaan myös, että kaikki kirkkorakennukset ”ympäri maata” tullaan sulkemaan, koska seurakunnat eivät ole rekisteröityneet lain säännösten vaatimalla tavalla. Kristityt seurakuntajohtajat torjuivat kuitenkin tämän lausunnon, sillä kuvernöörillä ei ole toimivaltaa oman provinssinsa ulkopuolella. Kirjeessä sanotaan lisäksi, että ”[k]aikki rakennukset, ympäri maata, jotka ovat vakituisesti muiden kuin muslimien jumalanpalveluskäytössä, tullaan sulkemaan lopullisesti, samaten ne, jotka eivät ole saaneet viranomaislupaa.”

Algerian protestanttisen kirkon EPA:n jäsenten mukaan rekisteröimislakia on ollut käytännössä mahdoton noudattaa, koska viranomaiset eivät suostu rekisteröimään seurakuntia, vaikka nämä ovat yrittäneet noudattaa kaikkia säännöksiä. Heidän mukaansa viranomaiset soveltavat lakia ahdistellakseen seurakuntia. Maanantaina 23. toukokuuta EPA:n edustajien oli tarkoitus tavata Algerian uskontoministeriä, mutta joutuivat lopulta keskustelemaan hänen sijaisensa kanssa. Tämän mukaan hallitus ei ollut tietoinen kuvernöörin päätöksestä. EPA:n puheenjohtajan Mustapha Krimin mukaan keskustelua ei käyty rakentavassa hengessä. Hän piti kokouksen jälkeen kiinni siitä, ettei EPA:lla ole mitään aikomusta sulkea kirkkojaan. Kuvernöörin määräys ei sisältänyt sulkemispäivämäärää eikä päätöksen perusteluita.

Kiistanalainen uskonnollinen laki säädettiin vuonna 2006 tarkoituksena säännellä muiden kuin muslimien uskonnon harjoittamista. Vuonna 2008 hallitus käytti lakia rajoittaakseen ei-islamilaisten ryhmien toimintaa ja määräsivät 26 Kabylie-alueen kirkkoa suljettavaksi.

Bejaian seurakunnat ovat jättäneet viranomaisille rekisteröintihakemuksen ja kaikki lain vaatimat liitteet, eikä viranomaisten haluttomuus myöntää seurakunnille virallista lupaa ole seurakuntien vaan virkamiesten asia selvittää, Krim vakuuttaa. ”Mitään [kirkkojen sulkemispäätöksen] yksityiskohtaisia perusteluja ei anneta”, hän sanoo. ”He sanovat vain että meidän on noudatettava lakia. Näin olemme aina yrittäneet tehdä, ja olemme tehneet kaiken, minkä he ovat vaatineet. Nyt on heidän asiansa tehdä oman osuutensa ja myöntää luvat.”

Lähteet: MKY-viikkoraportti, www.compassdirect.org, www.meconcern.org

Ei kommentteja: