18.3.2006

Pilapiiroskohun aiheuttamat väkivaltaisuudet

Pakistanin Islamabadissa pidettiin helmikuun 28. yhteistyökonferenssi, johon osallistui kristillisten kirkkojen ja organisaatioiden johtajia. Konferenssin organisoija oli All Pakistan Minorities Alliance (APMA) ja siihen osallistui katolisen kirkon ja Church of Pakistanin piispoja sekä muiden kirkkojen johtajia, ja myös kristittyjä parlamentaarikkoja.

Tämän konferenssin päätavoite oli rakentaa yhteyttä ja solidaarisuutta kaikkien eri kristillisten kirkkojen ja organisaatioiden välillä, sekä keskustella tämänhetkisestä tilanteesta jota monet muslimimaissa asuvat kristityt kohtaavat pilapiiroskohujen jälkeen, kun moniin kirkkoihin ja muihin kristillisiin kohteisiin on hyökätty Pakistanissa.

Osanottajat olivat syvästi huolissaan islamilaisten fundamentalististen järjestöjen osallisuudesta viimeaikaisissa hyökkäyksissä kristittyjä vastaan. Esille tuli jopa todisteita siitä, että poliisi joillakin paikkakunnilla on auttanut hyökkääjiä lähtemällä muualle kun hyökkäys alkaa. Eräs huolenaihe on kasvavat protestit pilapiirroksia kohtaan uskonnollisten ja poliittisten puolueiden taholta. Muslimiopettajien vihamieliset ja provokatiiviset puheet ovat ennestään pahentaneet tilannetta ja johtanut tilanteisiin jossa muslimit ottavat lain omiin käsiinsä, mikä on hyvin hälyttävää.

Konferenssissa nostettiin myös esille vainoja kristittyjä kohtaan esimerkkinä siitä, ettei maan hallitus riittävän hyvin pysty suojaamaan ihmisiä ja heidän omaisuuttaan, varsinkaan ei-muslimien. Valitettavasti todettiin että kristityillä ei ole minkäänlaista turvaa yhteiskunnassa.

Esille nostettiin myös tuhopoltot ja hyökkäykset kirkkoja ja kristittyjä vastaan kaupungeissa Sangla Hill, Peshawar, Sukkur ja Sargodha, ja konferenssi kehotti muslimien uskonnollisia ja poliittisia johtajia estämään ihmisiä osallistumasta tällaisiin väkivaltaisuuksiin. Protestoijia kehotettiin pysymään rauhallisina, jotta vältyttäisiin uusista tuhoista. Hallituksen on kyettävä turvaamaan ihmisten elämää ja omaisuutta, varsinkin ei-muslimi-yhdyskunnissa.

Ei kommentteja: