16.7.2011

Azerbaidzahin uskontolakia tiukennetaan jälleen kerran

Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev on ehdottanut uusia muutoksia maan uskontolakiin, ja maan parlamentin oli tarkoitus käsitellä muutosehdotusta 10. kesäkuuta. Tämä olisi vuodelta 1992 peräisin olevan lain 13. muutos. Yhtenä muutoksena ehdotetaan, että uskonnollisen yhdyskunnan valtiolliseen rekisteröintiin vaadittavien täysi-ikäisten perustavien jäsenten määrää nostettaisiin viiteenkymmeneen. Uskonnollisilta keskusjärjestöiltä vaadittaisiin myös tiukempaa seurakuntiensa tai jäsenjärjestöjensä kontrollia.

Joidenkin aktivistien mielestä muutokset olisivat ristiriidassa sekä maan perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen että YK:n ihmisoikeuskäytännön kanssa. Iqbal Agazade, oppositiopuolue Umid’in (’toivo’) ainoa edustaja parlamentissa, sanoi että ehdotetut muutokset toteutuessaan rajoittaisivat ihmisoikeuksia eivätkä olisi Azerbaidžanin oikeusjärjestyksen tai kansainvälisten standardien mukaisia.

Monet Azerbaidžanin uskonnollisista yhdyskunnista, jotka eivät vuoden 2009 lopun jälkeen ole saaneet päätöstä jättämistään uudelleenrekisteröintihakemuksista, pelkäävät nyt että ehdotus vaadittavien perustavien jäsenten määrän korottamisesta kymmenestä viiteenkymmeneen johtaisi heidän hakemustensa hylkäämiseen. Viranomaiset ovat antaneet ristiriitaisia tietoja siitä, sovellettaisiinko säännöksiä takautuvasti vai ei. Monet uskonnolliset yhdyskunnat pelkäävät, että prosessin todellinen tarkoitus on pakottaa yhdyskuntia rekisteröitymään vielä kerran, mikä antaisi viranomaisille uusia mahdollisuuksia painostaa heitä ja estää heitä saavuttamasta laillista asemaa.

Euroopan neuvoston yhteydessä toimivan Eurooppalaisen rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) mukaan uskontolakien säännökset oman uskontonsa sekä uskonnollisen kirjallisuuden levittämisen rajoituksista ovat ristiriidassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön kanssa. ECRI kritisoi myös ankarasti vaatimusta uskonnollisten yhdyskuntien uudelleenrekisteröitymisestä.

Lähde: www.forum18.org ja MKY-viikkoraportti

Ei kommentteja: