30.3.2006

Pahimmat uskonnonvapauden loukkaajat 2006

Joissakin listan maissa, kuten Vietnamissa, Laosissa, Sudanissa, Afganistanissa ja Nigeriassa, uskonnonvapauden tilanne näyttää parantuneen jonkin verran ja vähemmän kristittyjä on surmattu uskonsa tähden viimeisen vuoden aikana. Toisissa maissa taas uskonnonvapaustilanne on pahentunut huomattavasti. Näitä ovat Iran, Uzbekistan, Intia ja Bangladesh. Mutta, kuten kolmena viimeisenä vuonna, tänäkin vuonna listan kärjessä on Pohjois-Korea – maa, jossa ei ole lainkaan uskonnonvapautta. Tässä seuraa kymmenen pahimman uskonnonvapauden loukkaajan lista lyhyine tilannekuvauksineen.

1. Pohjois-Korea
Ihmisoikeusloukkaukset, uskonnonvapauden loukkaukset mukaan lukien, ovat jokapäiväisiä tässä stalinistisessa maassa. Kristinusko nähdään vaarallisena ulkomaisena vaikutteena, joka johti Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton romahtamiseen, ja on täten suurimpia uhkia vallanpitäjille. Arvioidaan, että tuhannet kristityt tänäkin päivänä kärsivät Pohjois-Korean vankilaleireillä, joissa heitä loukataan julmasti. Monet pohjoiskorealaiset ovat tulleet kristityiksi ylitettyään Kiinan rajan ja siellä kohdanneet paikallisia kristittyjä. Kun he sitten palaavat kotimaahansa, heitä kristittyinä kohtaavat viranomaisten kovat otteet. Monia pahoinpidellään ja tapetaan. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta arviolta satoja kristittyjä tapettiin valtion toimesta vuonna 2005.

2. Saudi-Arabia
Uskonnonvapautta ei ole tässä wahhabisti-kuningaskunnassa, jossa kansalaiset saavat kuulua vain yhteen uskontoon: islaminuskontoon. Maan lainsäädäntö perustuu islamilaiseen sharia-lakiin. Kääntymistä, eli luopumista islamista rangaistaan kuolemalla. Hallitus hyväksyy, että ei-muslimit harjoittavat uskonsa yksityisesti, mutta julkisesti sitä ei saa tehdä.

3. Iran
Islam on virallinen uskonto Iranissa ja kaiken lainsäädännön on oltava sopusoinnussa virallisen sharia-lain tulkinnan kanssa. Uusi aalto vainoja seurasi kesäkuisia presidentinvaaleja, joissa kovan linjan konservatiivi valittiin presidentiksi. Tämän jälkeen monet kristityt ovat joutuneet, ei vain sortojen uhreiksi, vaan myös pidätysten ja pahoinpitelyjen uhreiksi. Eräs kotiseurakunnan pastori tapettiin marraskuussa. Muslimitaustaiset kristityt elävät suuressa vaarassa, koska hallitus tahtoo heidän palaavan islamilaisuuteen. Sanotaan myös että paikallisia viranomaisia on kehotettu iskemään kaikkiin kristittyjen soluryhmiin.

4. Somalia
Somaliassa ei ole minkäänlaista laillista pohjaa uskonnonvapaudelle. Islam on virallinen uskonto ja yhteiskunnallinen painostus on kova, että kaikki seuraavat islamin traditioita. Alle prosentti somalialaisista on kristittyjä ja pitävät uskonsa salassa. Viime vuonna viisi muslimitaustaista kristittyä tapettiin fundamentalististen muslimien toimesta. Tästä monet pelästyivät ja pakenivat Keniaan tai muihin maihin.

5. Malediivit
Malediivien saarilla islaminusko on virallinen valtionuskonto ja kaikki maan kansalaiset kuuluvat tähän. Kääntyminen johtaisi kansalaisuuden menettämiseen. On kiellettyä harjoittaa muita uskontoja, ja tämä yhteinen islaminusko katsotaan olevan tärkeä keino tukea maan yhteishenkeä ja ylläpitää hallituksen valtaa. Kirkkoja ei saa avata, mutta ulkomaalaiset saavat harjoittaa oman uskontonsa yksityisesti, jos he eivät yllytä paikallisia osallistumaan. Raamattuja tai muita kristillisiä kirjoja ei saa tuoda maahan, paitsi yksityiskäyttöön yhden ainoan kappaleen. Maassa on vain muutama paikallinen uskova, ja he pitävät uskontonsa täysin salassa.

6. Bhutan
Mahayana-buddhalaisuus on valtionuskonto tässä Himalajan vuoristossa olevassa kuningaskunnassa. Virallisesti kristinuskoa ei ole olemassa ja kristityt eivät saa rukoilla tai muulla tavalla harjoittaa uskonsa julkisesti. Hallitus kieltää kristittyjen kotikokoukset joihin osallistuu useita perheitä. Papit eivät saa viisumia maahan. Kristityillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla, esim. he eivät saa valtion työpaikkoja. Kristillisen kirjallisuuden maahantuontia rajoitetaan ja vain buddhistiset tekstit ovat sallittuja. Kristittyjä pidätetään säännöllisesti ja paikalliset viranomaiset käyttävät tätä keinoa estämään kristittyjä todistamasta uskostaan.

7. Vietnam
Vietnam on viimeisimpiä kommunistivaltiota maailmassa. Vaikka perustuslaki puhuu uskonnonvapaudesta, ateistinen hallitus pitää uskonnon tiukassa valvonnassa. Valtio sulkee kirkkoja mielensä mukaan. Marraskuussa 2004 tuli voimaan uusia uskonnonsäädöksiä. Monet pelkäsivät että tämä lisäisi vainoja, mutta vaikuttaa siltä että tilanne on jossakin määrin parantunut. Vietnamin evankelinen kirkko sai rakentaa ja peruskorjata kirkkojaan ja järjestää opetusta. Roomalais-katoliselle kirkolle tilanne oli vielä parempi: he saivat perustaa uuden hiippakunnan ja asettaa 57 uutta pappia virkaan. Vaikka kristittyjä pidätettiin ja pahoinpideltiin vuonna 2005, näiden määrä vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

8. Jemen
Jemenin peruslaki takaa uskonnonvapauden mutta julistaa samalla, että islamilaisuus on valtionuskonto ja sharia-laki kaiken lainsäädännön perusta. Hallitus sallii ulkomaalaisten tietyissä rajoissa harjoittaa omaa uskontoaan, mutta jemeniläiset eivät saa kääntyä islamilaisuudesta. Maassa on muutamia muslimitaustaisia kristittyjä, jotka saavat kuoleman tuomion jos heidät huomataan. Viime vuoden aikana kristittyjä kääntyneitä pidätettiin ja pahoinpideltiin. Melkein kaikki vapautettiin sen jälkeen kun he olivat maksaneet sakot/lahjukset.

9. Laos
Laos kuuluu viimeisiin kommunistivaltioihin. Perustuslaissa taataan uskonnonvapautta. Kuitenkin tarkempien uskonnonlakien puute antaa paikallisille viranomaisille mahdollisuudet tulkita ja käytännössä toteuttaa uskonnonvapautta oman mielensä mukaan. Kirkkojen lukumäärä on rajoitettu ja hallitus sulkeen säännöllisesti kirkkoja, varsinkin maalla. Suurin haaste maan kirkoille on yhteiskunnallinen paine niitä kääntyneitä kohtaan, jotka ovat sanoutuneet irti pahojen henkien palvomisesta. Viimeisten kolmen vuoden aikana on tapahtunut muutos siihen suuntaan, että paikallisviranomaisten sortamat kirkot ja kristityt osaavat nostaa asiansa ylempien viranomaisten tietoon. Kuitenkin kristittyjä pidätettiin uskonsa vuoksi myös vuonna 2005 ja heitä painostettiin sanoutumaan irti uskostaan.

10. Kiina
Kiinassa perustuslaki takaa kaikille uskonnonvapauden sekä vapauden olla uskomatta. Uusia uskonnonlakeja on tullut voimaan 1. maaliskuuta, mutta mitään huomattavia muutoksia eivät nämä säädökset näytä tuoneen. Vaikuttaa siltä, että hallitus käyttää näitä uusia lakeja painostaakseen kotiseurakuntia rekisteröitymään jotta hallitus voisi kontrolloida heitä paremmin. Vuoden 2005 aikana tehtiin valtava isku kotiseurakuntia vastaan samanaikaisesti koko Kiinassa. Tässä pidätettiin tuhansia kristittyjä, mutta useimmat heistä päästettiin vapaaksi muutaman päivän kuluttua.

(Lähde: Open Doors)

Moskeijassa.
---

Algeriassa uskonnonvapautta rajoittava laki

Algerian parlamentti on viemässä läpi lakia, joka käytännössä on suunnattu kristillistä kirkkoa vastaan. Lakiesityksen tekstissä kriminalisoidaan useita tekoja, jotka liitetään ”laittomaan uskonnon harjoittamiseen”, ja näiden seuraukset voivat olla myös vankilatuomio. Tästä laista äänestettiin viime viikolla, mutta tällä hetkellä meillä ei ole tietoja hyväksyttiinkö laki vai ei. Algeriassa berberinkielisissä kirkoissa on arviolta 20 000 jäsentä, ja näissä kirkoissa on pääasiallisesti kotimaisia johtajia, koska ulkomaalaisille ei helpolla myönnetä viisumia maahan. Myös arabiankielisiä kirkkoja on maassa, mutta ne ovat pienempiä kuin berberinkieliset.
(Lähde: WEA/RLC)

18.3.2006

Pilapiiroskohun aiheuttamat väkivaltaisuudet

Pakistanin Islamabadissa pidettiin helmikuun 28. yhteistyökonferenssi, johon osallistui kristillisten kirkkojen ja organisaatioiden johtajia. Konferenssin organisoija oli All Pakistan Minorities Alliance (APMA) ja siihen osallistui katolisen kirkon ja Church of Pakistanin piispoja sekä muiden kirkkojen johtajia, ja myös kristittyjä parlamentaarikkoja.

Tämän konferenssin päätavoite oli rakentaa yhteyttä ja solidaarisuutta kaikkien eri kristillisten kirkkojen ja organisaatioiden välillä, sekä keskustella tämänhetkisestä tilanteesta jota monet muslimimaissa asuvat kristityt kohtaavat pilapiiroskohujen jälkeen, kun moniin kirkkoihin ja muihin kristillisiin kohteisiin on hyökätty Pakistanissa.

Osanottajat olivat syvästi huolissaan islamilaisten fundamentalististen järjestöjen osallisuudesta viimeaikaisissa hyökkäyksissä kristittyjä vastaan. Esille tuli jopa todisteita siitä, että poliisi joillakin paikkakunnilla on auttanut hyökkääjiä lähtemällä muualle kun hyökkäys alkaa. Eräs huolenaihe on kasvavat protestit pilapiirroksia kohtaan uskonnollisten ja poliittisten puolueiden taholta. Muslimiopettajien vihamieliset ja provokatiiviset puheet ovat ennestään pahentaneet tilannetta ja johtanut tilanteisiin jossa muslimit ottavat lain omiin käsiinsä, mikä on hyvin hälyttävää.

Konferenssissa nostettiin myös esille vainoja kristittyjä kohtaan esimerkkinä siitä, ettei maan hallitus riittävän hyvin pysty suojaamaan ihmisiä ja heidän omaisuuttaan, varsinkaan ei-muslimien. Valitettavasti todettiin että kristityillä ei ole minkäänlaista turvaa yhteiskunnassa.

Esille nostettiin myös tuhopoltot ja hyökkäykset kirkkoja ja kristittyjä vastaan kaupungeissa Sangla Hill, Peshawar, Sukkur ja Sargodha, ja konferenssi kehotti muslimien uskonnollisia ja poliittisia johtajia estämään ihmisiä osallistumasta tällaisiin väkivaltaisuuksiin. Protestoijia kehotettiin pysymään rauhallisina, jotta vältyttäisiin uusista tuhoista. Hallituksen on kyettävä turvaamaan ihmisten elämää ja omaisuutta, varsinkin ei-muslimi-yhdyskunnissa.

14.3.2006

Ateistista oikeuskäytäntöä

Tämä on esimerkki ateistisen ja kommunistisen Kiinan oikeuslaitoksen kidutuksista ja raaoista ihmisoikeusrikkomuksista.

Syytetyn tytär, joka oli läsnä isänsä oikeudenkäynnissä, kertoi hänen isänsä peruneen heti niin sanotun ”tunnustuspaperin”, kun tuomari oli lopettanut syyteasiapaperien lukemisen. Kun pääpuolustaja Li Heping kysyi häneltä, miksi hän oli allekirjoittanut syytepaperit, Xu kertoi oikeudelle allekirjoittaneensa nämä listatut tunnustukset suunnattoman kidutuksen seurauksena, hetkellä, jolloin ”hän olisi mieluummin kuollut kuin elänyt”. Xu sanoi, että hetkenä, jolloin hänet pakotettiin tunnustamaan, hän oli roikkunut ilmassa viisi päivää ja yötä nukkumatta.

Xu ja Li mainitsivat muutamista käsittämättömän epäinhimillisistä kidutuksista, joita muutamat ”kidutusexpertit” olivat tehneet heille. Xu kertoi, kuinka saadakseen väärän tunnustuksen, he olivat sitoneet hänen sormensa, varpaansa ja sukupuolielimensä johtoon ja sitten liittäneet siihen sähkövirran. Li näytti vahingoittuneita sormiaan oikeudelle ja kertoi, kuinka kidutusexpertit käyttivät uutta kidutusmenetelmää nimeltään “Pi Long Pao” (tarkoittaa ,”olla lohikäärmeen puvussa”). Hänet nostettiin ilmaan roikkumaan paksun peiton sisällä, johon sitten johdettiin sähkö hänen tultua likomäräksi.

Herra Li Heping, joka tunnetaan Pekingin kansainvälisen lakitoimiston johtajana ja ihmisoikeustaistelijana, todisti Xun olevan syytön. Oikeuden päätuomari keskeytti hänet 23 kertaa puolustuspuheenvuoron aikana. Xu kielsi kaikki syytteet oikeudessa.

Hyökkäys kristityn johtajan kotiin Intiassa

Noin 15 poliisia Rajasthanin ja Karnatakan osavaltiosta hyökkäsi tunnetun kristityn johtajan Sajan K. Georgen kotiin hänen ollessa poissa kotoaan. Hänen talonsa tutkittiin ja perheenjäseniään kuulusteltiin Georgen yhteydestä Emmanuel Mission International (EMI) lähetykseen, minkä asemapaikka on Rajasthanissa. Lähetyksen perustaja on arkkipiispa M.A. Thomas. Hindufanaatikot olivat hyökänneet jo aiemmin helmikuussa EMIn tiloihin.

George on Intian kristittyjen maailmanlaajuiseen neuvoston (Global Council of Indian Christians) puheenjohtaja. Tämä neuvosto puolustaa kaikkien Intian kristittyjen oikeuksia samoin se on osallistunut Dalitien (kastittomien) ihmisoikeuskampanjoihin. - Ainoa rikokseni on yrittää puolustaa vähemmistöjä ja olla heidän äänenään, sanoi George.

George on pyytänyt Ihmisoikeuskomissiota ja keskushallintoa puuttumaan tähän yksityisyyden loukkaamiseen. Hän pelkää, että Kotan poliisit ja poliittiset tahot alkavat järjestää hyökkäyksiä häntä ja hänen perhettä vastaan.John Dayal, All India Christian Councilin puheenjohtaja, on pyytänyt Intian pääministeriä Manmohan Singhiä henkilökohtaisesti takaamaan Georgen ja Thomasin turvallisuus

4.3.2006

Kirgisiassa murhattiin islamista pois kääntynyt muslimi

Saktinbai Usmanov, etnisyydeltään kirgiisi, oli ainoa kristitty kylässään. Vastikään hänet murhattiin pitkään jatkuneen tapausten sarjan päätteeksi. Vainot ja intoleranssi saivat tukea kylän muslimijohtajalta, vaikkakin useimmat hyökkääjät itse olivat juovuksissa, mikä islamin mukaan on kiellettyä. Muslimijohtaja järjesti niin että Usmanov suljettiin pois kyläyhteisöstä sen jälkeen kun hänestä oli tullut kristitty, mikä kirgiisille on hyvin vaikeaa sillä kyläyhteisö on heille hyvin tärkeä. Hän myös kielsi Usmanovin hautaaminen kylän hautausmaalle. Murhan jälkeen muslimijohtaja sanoi: ”Vaikka minulla ei ole siitä todisteita, olen vakuuttunut siitä, että protestantit murhasivat Saktinbain kun hän tahtoi palata islamin uskoon.” Usmanovin poika pitää tätä täysin mahdottomana ja valheellisena. Koko Keski-Aasiassa tällaisia tapauksia on ollut useita, ja niihin kuulu jopa virallista vastustusta islaminuskosta kääntyneitä kristittyjä kohtaan.

Kosovon uskonnonvapauslaki tekeillä

Viimeisin lakiehdotus uudeksi uskonnonlaiksi Kosovossa aiheuttaa suurta huolta. Uskonnonvapauslakia on työstetty Itävallan hallituksen tuella, mutta vain kolmen uskonnollisen yhteisön yhteistyönä. Kosovon protestantit ovat valittaneet sitä salailua, joka on ympäröinyt viimeisiä yrityksiä laatia uskonnonlakia. Tähän liittyy salassa pidettyjä keskusteluja viime joulukuussa Itävallassa kutsun saaneiden edustajien kesken. Paikalla oli edustajia Kosovon keskusteluista, Kosovon hallituksesta, Itävallan hallituksesta, muslimiyhteisöstä, katolisesta yhteisöstä ja Serbian ortodoksisesta yhteisöstä. Neuvottelut on pidetty Belgradista ei Kosovosta. ”Ei ole oikein, että suljettu ryhmä laatii Kosovolle uusia lakeja Kosovon ulkopuolella, ilman että kaikilla kosovolaisilla on mahdollisuuksia kommentoida ehdotuksia” sanoi pastori Bekim Beka. Monet kansalliset ja kansainvälisetkin organisaatiot sekä osa uskonnollisista johtajista eivät olleet tietoisia viimeisestä lakiesityksestä Itävallan keskustelujen jälkeen. Myös pastori Dijanan Daka, joka oli läheisesti mukana aikaisemmissa keskusteluissa, sanoo ettei hän ollut kuullut viimeisestä ehdotuksesta, eikä häntä ole kuultu asiassa.

Jihadilaisia ryhmiä Nigeriassa

Nigerian hallituksen mukaan heidän salaiset agentit olivat todenneet että pohjoinen osavaltio Kano pyrki saamaan ulkomaalaista tukea kouluttaakseen 100 jihadilaista islamilaisen sharia-lain tukijoiden, ns. Hisbah, parista. Valtio pyrki opettamaan näille sekä ”tiedotusta” että ”jihad-käytäntöä” ulkomaalaisten islamilaisten hallitusten avulla, sanoi Nigerian tiedotusministeri Frank Nweke Jr. Kaksitoista pohjoista Nigerialaista osavaltiossa on voimassa islamilainen sharia-laki. Kristityt näissä osavaltioissa ovat valittaneet Hisbah-liikkeen hyökkäyksistä ja vainoista sekä vakavista uskonnonvapausloukkauksista kristittyjä vastaan. Erään kristityn johtajan mukaan Hisbah on ”kauhukone” fanaattisten islamilaisten hallitusten käsissä, joiden päämääränä on kristinuskon tukahduttaminen pohjoisessa Nigeriassa.

Aby Sayyaf terroristijärjestö murhasi kristittyjä

Vähintään kuusi kristittyä murhattiin, yksi heistä pieni tyttövauva, ja viisi muuta haavoittuivat kun militantit muslimit, todennäköisesti organisaatiosta Abu Sayyaf, avasivat tulen kristittyjä perheitä kohtaan Jolon saarella. Ampujat kulkivat ovelta ovelle Patikulin kylässä ja kysyivät asukkailta ovatko he kristittyjä. Mikäli asukkaat vastasivat myönteisesti, ampujat avasivat tulen. Jolon saarella, jossa enemmistö on muslimeja, kuuluu Filippiinien eteläisosiin, jossa militantti organisaatio Abu Sayyaf (”miekankantajat”) on operoinut vuodesta 1991.