19.9.2006

Turkin uskonnonvapaus ei ole parantunut

Saksalainen uskonnonvapausasiantuntija Karl Jüstenin ja katolisen Misson-järjestön edustaja Otmar Öringin mukaan Turkki ei ole viime aikoina edistynyt uskonnonvapaudessa. Katollisella, ortodoksisella ja muillakaan kirkkokunnilla ole juridisen henkilön asemaa. Kirkkokuntien toimintaa rajoitetaan muutenkin moni tavoin. Lisäksi kirkot elävät viranomaisten mielivalla ja islamilaisten ääriryhmien painostuksen alaisena. Turkin kouluissa on patrioottinen kasvatus, joka vähentää suvaitsevuutta kansallisia ja uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan.

Turkin väestöstä muslimeja on 99,6 % ja kristittyjä 0,3 %.

17.9.2006


Kalastajia Egyptissä.

Vangittuna uskonnollisista syistä Egyptissä

Egyptissä on vangittuna uskonnollisista syistä kristitty mies, joka on kääntynyt muslimista kristityksi. Mies vangittiin jo 6. päivänä huhtikuuta 2005. Hän on istunut vankilassa jo puolitoista vuotta. Tuomari on jatkanut vankeustuomiota jatkuvasti 45 päivän välein. Kunnes 30. päivänä heinäkuuta 2006 tuomari määräsi miehen vapautettavaksi. Viranomaiset eivät kuitenkaan panneet vapautusta toimeen, vaan hänet siirrettiin toiseen vankilaan ja häntä vastaan on aloitettu uusi oikeusprosessi. Miehellä on vaimo ja kolme lasta.

Egyptin väestöstä 86 % on muslimeja ja 13 % kristittyjä.

Mielivaltaisia pidätyksiä Uzbekistanissa

Elokuussa 2006 vangittiin Uzbekistanissa kuusi kristittyä miestä noin 24. elokuuta. Heidät vapautettiin kahdeksan päivän vankeuden jälkeen. Yksi pidätetyistä oli ukrainalainen, joka oli lomallaan kristittyjen ystäviensä luona. Kuusi miestä eivät saaneet tietää mitään syytä pidätykseen.

Heidät vapautettiin sen jälkeen kun jokaisesta oli maksettu 400 dollarin sakot. Kirkon johtajien oli lainattava rahaa, jotta pystyisivät maksamaan sakot ja sairaanhoitokulut. Miehiä vastaan ei kuitenkaan nostettu mitään syytettä. Todennäköisesti heidät pidettiin vangittuina näin kauan, jotta mustelmat ja haavat ehtisivät parantua ennen kuin mikään lääkärintarkastus voisi todeta, että miehiä oli pahoinpidelty. Vapauttamisen jälkeen kaksi heistä vietiin sairaalaan, toisella oli ihovammoja sen jälkeen kun hänen jalkojaan ja käsiään oli pidetty sammuttamattomassa kalkissa.

Elokuussa 2006 pidätettiin samanaikaisesti myös muita kristittyjä. Pidätettyjen joukossa oli sekä naisia että lapsia, Myös heitä oli pahoinpidelty ennen vapauttamista.

Uzbekistanin 25 miljoonaisesta väestöstä 88 % on muslimeja, 9 % ortodokseja.

11.9.2006


Vanhaa arkkitehtuuria Saudi-Arabiassa.

Pidätyksiä kristillisestä toiminnasta

Saudi-Arabia on karkottanut maasta neljä etiopialaista kristittyä elokuussa 2006. Heidät pidätettiin kesäkuun alussa. Pidätyksen syynä oli kristillisen tilaisuuden johtaminen ja kristillisyyden julistaminen muslimeille. Pidätyksen jälkeen etiopialaiset oli hakattu ja heitä pidettiin vangittuna epäinhimillisissä olosuhteissa yli kuukauden ajan. Pidätettyjä kristittyjä ei esitetty virallisesti mitään syytteitä. Nämä etiopialaiset työskentelivät autokuskeina Saudi-Arabiassa.

Kristillisyyden julistaminen ja kirkkojen rakentaminen on kiellettyä Saudi-Arabiassa. Julkisissa paikoissa ei saa olla esillä muita uskonnollisia symboleita kuin islamin. Islamin uskonnon hylkäämisestä saa maassa kuoleman tuomion.

Saudi-arabian väestöstä 93 % on muslimeja ja kristittyjä 4 %. Lähes kaikki maassa asuvat kristityt ovat Aasiasta ja Afrikasta tulleita siirtotyöläisiä. Muslimeista enemmistö on Wahhabi sunnilaisia.

Laosin uskonnonvapaus on rajoitettua

Kaksi protestanttista kristittyä on pidätetty Etelä-Laosissa elokuussa 2006. Pidätyksen syynä oli se, että he julistivat kristillistä uskoa. Laosin uskonnonvapaus on hyvin rajoitettua. Uskonnollisia vähemmistön edustajia uhkaillaan, pidätetään ja kohdellaan fyysisesti ja psyykkisesti väkivaltaisesti. Laosissa on pidätetty viime vuosien aikana kymmeniä protestanttisia kristittyjä.

Laosia hallitsee kommunistinen puolue. Maan väestöstä on buddhalaisia 61 %, traditionaalisten uskontojen harjoittajia 31 %, ilman uskontoa olevia 4 % ja kristittyjä 2 %.

10.9.2006

Indonesian Acehin maakunnassa ei ole uskonnonvapautta

Indonesian Banda Acehin maakunnassa kristillinen hyväntekeväisyysjärjestö rakensi tsunami-katastrofin jälkeen 200 kotia muslimeille, jotka olivat menettäneet kotinsa. Järjestö rakensivat myös seitsemän kotia paikallisille kristityille, jotka ovat pieni vähemmistö alueella. Paikallisia kristittyjä kuitenkin sorretaan avoimesti ja viranomaiset eivät salli näiden kristittyjen muuttaa jo valmiisiin asuntoihin.

Lounais-Acehissa on tänä syksynä 2006 poltettu kirkkorakennus ja samalla on annettu uhkauksia, että myös loput kirkoista poltettaisiin. Maakunnassa on lähihistorian aikana poltettu ja suljettu lukuisia kirkkorakennuksia. Lisäksi kristityille ei anneta oikeuksia rakentaa uusia tuhottujen rakennusten tilalle. Paikalliset muslimijohtajat ja -ryhmät painostavat viranomaisia toimenpiteisiin kristittyjä vastaan. Esimerkiksi Samalla alueella on aiemmin kristittyjä pakotettu tuhoamaan omia kirkkorakennuksia kuolemalla uhkaamalla.

Acehin Singkil-alueella suljettiin seitsemäntoista kirkko vuoden 2001 syksyllä. Paikallinen hallinto sulki kirkot muslimijohtajien painostuksesta. Viranomaisia uhkailtiin hyökkäyksillä kristittyjä kohtaan, jos kirkkoja ei suljettaisi. Tähän asti (2006) noin 10 000 näiden kirkkojen jäsentä ovat eläneet pelon alaisena. Monet heistä eivät enää uskalla mennä seurakuntien tilaisuuksiin. Osa kokoontuu jumalanpalveluksiin palmupuuviljelmillä. Aiemmin vuonna 1988 Keski-Acehissa poltettiin kirkkorakennus. Hakemuksista huolimatta seurakunnalle ei ole annettu lupaa rakentaa uutta kirkkoa.

Nangroe Aceh Darussalamissa on laitettu voimaan islamilainen sharia-laki. Lain voimaantulolla on ollut kielteinen vaikutus uskonnonvapauteen. Paikallinen hallinnon mukaan islamilainen sharia-laki ei koske ei-muslimeja. Tästä huolimatta kristittyjä naisia, jotka eivät peitä päätään islamilaisen lain mukaan on heitelty kadulla esineillä..

Syyskuun alussa 2006 Indonesian toisessa maakunnassa Keski-Sulawesin alueella kristittyjen kauppa-alueeella räjäytettiin pommi. Pommi tappoi yhden ja useita haavoittui. Poson kaupungissa tämä oli tänä vuonna (2006) jo kahdeksas pommi-isku, joka oli suunnattu kristittyjä vastaan.


Indonesian väestöstä 80 % on muslimeja, 16 % kristittyjä ja 2 % hinduja. Acehin maakunta sijaitsee Sumatran saarella. Sumatran väestöstä muslimeja on 85 %, kristittyjä 11 % ja buddhalaisia 2 %.


Hagia Sophia Istanbulissa toimi kristillisenä kirkkona 900 vuotta kunnes vuonna 1453 Turkkilaiset valloittivat kaupungin ja muuttivat rakennuksen moskeijaksi. Vuodesta 1935 eteenpäin rakennus on toiminut museona.

Irakin pakolaisten huonot olosuhteet Turkissa

Irakin levottomuuden ja fundamentalistisen islamin nousun takia monet kristityt ovat paenneet Turkkiin. Pakolaisten tilanne Turkissa Istanbulissa ja muilla paikkakunnilla on kuitenkin hälyttävä. Nämä turvapaikanhakijat elävät surkeissa olosuhteissa ja heitä pidetään laittomina asukkaina, joilla ei ole oikeutta työhön tai koulutukseen. Mikään ihmisoikeusjärjestökään ei näytä olevan kiinnostunut tästä pakolaisryhmästä.

Noin 50 perhettä ovat olleet Turkissa viiden ja kymmenen vuoden ajan, ja he ovat jo menettäneet toivonsa tulla hyväksytyksi maahan. Monella perheellä on sairaita lapsia tai vammaisia perheenjäseniä. Nämä perheet tarvitsisivat rahallista tukea sairaiden perheenjäsenten hoitoon. Ryhmässä on myös noin 25 naisleskeä ja eronneita naisia. Heillä ei ole ketään joka suojaisi heitä.

Nämä ihmiset ovat paenneet hirveistä olosuhteista jossa murhat, sieppaukset, raiskaukset ja omaisuuden ja kirkkojen tuhoaminen kuului jokapäiväiseen elämään. Kuitenkaan maa, johon he pakenivat, ei ole osoittautunut paljon turvallisemmaksi.

Uskonnonvapaus heikkeneen Uzbekistanissa

Uskonnonvapaus heikkenee Uzbekistanissa. Elokuun 25. päivänä kahta kristittyä miestä syytettiin ”uskonnollisia organisaatioita koskevan lain rikkomisesta” ja miehet pidätettiin. Pidätyksen jälkeen toista miestä pahoinpideltiin vakavasti. Jonkin aikaa tämän jälkeen yhdeksän kristittyä tuotiin tuomioistuimen eteen eri syytteillä. Syytteitä olivat mm. ”uskonnon opettamisen lain rikkominen” ja ”ei-rekisteröidyn kirkon jäseniä koskeva syyte”. Jokainen syytetyistä joutui maksamaan sakkoja, jotka vastaavat 50 dollaria.

Tässä on vain muutama esimerkki siitä, että uskonnonvapaus on Uzbekistanissa heikentymässä. Monet protestanttiset kirkonjohtajat perheineen ovat piilossa viimeisemmän kristittyjä vastaan järjestetyn vainoaallon takia. Eräs tunnettu kirkonjohtaja ja evankelista karkoitettiin maasta. Tämä oli jo toinen vastaava tapaus kuukauden sisällä. Elokuussa hallitus nosti rajusti sakkosummia rekisteröimättömästä uskonnollisesta toiminnasta. Henkilö, joka jakaa uskonsa jonkun toisen kanssa, joutuu maksamaan sakkoja, jotka ovat 200 – 600 kertaa suurempia kuin maan minimipalkka.

Uzbekistanin 25 miljoonaisesta väestöstä 88 % on muslimeja, 9 % ortodokseja.

4.9.2006


Elefanttien pesua joessa, Sri Lanka

Sri Lankassa voimakkaita taisteluita

Voimakkaat taistelut, lentohyökkäykset sekä ihmisryhmien pakkosiirtäminen on luonut humanitäärisen katastrofin. Ensimmäiset tiedot viittaavat siihen, että 42 000 perhettä on siirretty mm. Mutthur-alueelta. Lähes sata siviiliä on kuollut ristitulessa. Myös 17 avustustyöntekijää on murhattu omalla työpaikallaan. On hyvin vaikeata – melkeinpä mahdotonta – saavuttaa näitä ihmisiä, jotka ovat pakolaisia omassa maassaan. Pakolaiset itse eivät ensisijassa tarvitse aineellista apua, vaan taistelujen loppumista. Sekä paikalliset että kansainväliset ryhmät ovat tuloksetta peräänkuuluttaneet aselepoa.

Usean viikon taistelujen ja monen ihmishengen menetyksen jälkeen kiistanalaiset patoluukut avattiin – ja molemmat osapuolet väittivät että tämä oli heidän ansiota. Tämän jälkeen taistelut ovat levinneet muille alueille ja uhrien määrä on kasvanut. Molemmat osapuolet väittävät seuraavansa aseleposopimusta, mutta vaikka kukaan ei virallisesti ole aloittanut taisteluja uudestaan, nämä taistelut ovat hyvin todellisia. Jopa pääkaupunkia ravistaa autopommeja, itsemurhaiskuja ja salamurhia.

Satoja on kuollut viime viikkojen aikana ja tuhansia on paennut tai ajettu pois kodeistaan. Joillakin alueilla tuhansia ihmisiä päivittäin ajautuvat pakomatkalle. Yhteensä maan sisäisten pakolaisten määrä ylittää 100 000 ja kaikki nämä ihmiset tarvitsevat pikaisesti ruokaa ja lääkkeitä.