28.11.2010

Bhutan on sallimassa kristillisen toiminnan maassa

Ensimmäistä kertaa maan historiassa Bhutanin buddhalainen hallitus näyttäisi nyt olevan valmis antamaan paljon odotetun tunnustuksen ja siihen liittyvät oikeudet maan pienelle kristittyjen vähemmistölle, joka on pääosin elänyt maan alla. Uskonnollisista asioista päättävä toimielin keskustelee seuraavassa kokouksessaan joulukuun lopulla siitä kuinka kristillinen organisaatio voitaisiin rekisteröidä, kertoo toimiston sihteeri Dorji Tshering. Tähän saakka vain buddhalaiset ja hindulaiset järjestöt ovat voineet saada virallisen rekisteröinnin. Tämän seurauksena ainoastaan niiden jäsenillä on ollut oikeus julkisesti harjoittaa uskontoaan ja niiden yhteisöillä oikeus rakentaa tarvitsemiaan rakennuksia.

Bhutanin perustuslain mukaan buddhalaisuus on kansakunnan hengellinen perintö, mutta sen mukaan hänen korkeutensa [kuningas] on myös kaikkien uskontojen suojelija. Aiempi kuningas Jigme Singye Wangchuck teki suuria poliittisia uudistuksia lähes vuosisadan täydellisen monarkian jälkeen. Maassa pidettiin ensimmäiset vaalit 2008 ja siitä lähtien hallitus on asteittain jakanut demokraattisia oikeuksia kansalaisilleen. Nimettömänä pysyttelevän lähteen mukaan hallitus tulee todennäköisesti rekisteröimään yhden ainoan kristillisen organisaation, jonka odotetaan edustavan kaikkia maan kristittyjä – mikä tietenkin vaatisi kristittyjen yhteyttä. Myös maan hinduja (22 % bhutanilaisista) edustaa yksi virallinen taho.

Kun Tsheringiltä kysyttiin mitkä ovat kristinuskon sallimisen seuraukset maassa, hän sanoi että ”kääntymisten tulee olla vapaaehtoisia, sillä Bhutanilla ei ole varaa sosiaalisiin ristiriitoihin joita [pakotettu käännyttäminen] aiheuttaisi. Perustuslaki kuitenkin toteaa, ettei ketään saisi pakottaa uskomaan mihinkään uskontoon, joten tulemme pitämään huolen siitä, ettei ketään pakoteta kääntymään.” Hallituksen myönteisyyden takana lienee ainakin osittain heidän uskontolakien mukaiset mahdollisuutensa valvoa rekisteröityä yhteisöä, nimetön lähde kertoo. Tästä syystä uusi lakiehdotus herättää ristiriitaisia tunteita kristittyjen parissa, joita arvioiden mukaan on noin 6 000. Kun kristillinen järjestö saadaan rekisteröidyksi saattaa kristillisillä instituutioilla jälleen olla mahdollisuus toimia maassa, sillä hallituksella on kova tahto saada nuoria bhutanilaisia koulutettua.

26.11.2010

”Uskontojen kunnianloukkaus” -päätöslauselma YK:ssa - uhka uskonnonvapaudelle

Tänä vuonna Organisation of the Islamic Conference (islamilainen konferenssi), OIC, esittelee jälleen YK:ssa ”Uskontojen kunnianloukkaus” (The Defamation of Religions) -päätöslauselman. OIC on järjestö, johon kuuluu 57 maata, joissa islam on enemmistö uskonto tai joissa on huomattava muslimiväestö.

Päätöslauselman toteuttaminen sallisi hallitusten päättää mitä uskonnollisia näkemyksiä saisi ja mitä ei saisi ilmaista maassaan. Se antaisi valtiolle oikeuden rangaista parhaaksi katsomallaan tavalla niitä, jotka ilmaisisivat "epätoivottavia" uskonnollisia mielipiteitä. Käytännössä tämä tekisi uskonnollisen vainon lailliseksi.

OIC:n ajaman päätöslauselman tavoitteena on kriminalisoida kriittiset sanat ja toiminta, jotka katsottaisiin kohdistuvan määriteltyihin uskoihin, erityisesti islamiin. Päätöslauselman tarjoaisi kansainvälisesti hyväksytyn oikeuden rangaista kansallisilla lailla jumalanpilkkaa sekä kieltää kritiikki uskontoa kohtaan. Päätöslauselmasta on määrä äänestää YK:n yleiskokouksen tämän vuoden 2010 lopussa.

Päätöslauselmaa on esitelty ja siitä äänestetty eri muodoissa ja erilaisten otsikoiden alla vuodesta 1999 lähtiä. Siitä tullaan jälleen äänestämään YK: n yleiskokouksessa joulukuussa 2010. OIC:n ”uskontojen kunnianloukkaus” -kampanjan oli alun perin tarkoitus olla "islamin kunnianloukkaus" -kampanja, mutta se laajennettiin myöhemmin koskemaan kaikkia uskontoja, jotta päätöslauselma saisi laajempaa tukea. Tähän vuoteen saakka Islam on kuitenkin ollut ainoa uskonto, joka päätöslauselmassa on mainittu erikseen YK: n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksen istunnoissa. Maaliskuussa 2010 päätöslauselman uusin versio esiteltiin YK:n Ihmisoikeusneuvostossa. Jälleen kerran siinä viitattiin islamofobiaan, mutta se sisälsi myös maininnat antisemitismistä ja kristofobiasta. Tällöin päätöslauselma hyväksyttiin niukalla enemmistöllä. Silti islamin suojaaminen on edelleen päätöslauselman selkeä painopiste.

”Uskontojen kunnianloukkaus” -päätöslauselmalla pyritään kriminalisoimaan sanat tai toimet, jotka katsotaan kohdistuvan määritettyjä uskontoja, ja erityisesti islamia, vastaan. Vaikka kannattajat perustelevat päätöslauselmaa uskonnollisten tapojen suojelemisella sekä suvaitsevaisuudella, todellisuudessa se edistäisi suvaitsemattomuutta sekä lisäisi uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvia ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden loukkauksia maissa, joissa päätöslauselma otettaisiin käyttöön.

Ihmisoikeudet koskevat ihmistä, mutta tämän päätöslauselman tarkoituksena on siirtää ne koskemaan uskontoa. Se on perusihmisoikeuksia vastaan. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on suojella ihmistä, ei uskontoja tai järjestelmiä.

”Uskontojen kunnianloukkaus” (The Defamation of Religions) -päätöslauselman pyrkimys on tarjota kansainvälinen hyväksyntä kansallisille laeille, joilla rangaistaisiin jumalanpilkasta ja joiden tarkoitus olisi kieltää uskontokritiikki. Joissakin maissa, esim. Pakistanissa, jumalanpilkkalakeja on käytetty vuosikymmeniä oikeuttamaan toimia, jotka valikoivasti rajoittavat toisinajattelijoiden toimintaa, pysäyttävät vallitseviin poliittisiin rakenteisiin kohdistuvan kritiikin ja rajoittavat vähemmistöuskontojen enemmistöstä eroavia näkemyksiä. Näiden lakien avulla on usein nostettu ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavia islamin kunnianloukkaussyytteitä yksittäisiä henkilöitä vastaan.

Lähde: Open Doors UK

Voit käydä allekirjoittamassa vetoomuksen päätöslauselmaa vastaan Open Doors -järjestön sivuilla
http://advocacy.oduk.org/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=77&ea.campaign.id=7285

21.11.2010

Ali Khamenei varoitti iranilaisia kotikirkoista ja muista uskonnoista

Iranin kristillisten seurakuntien johtajat pelkäävät Iranin korkeimman uskonnollisen johtajan ajatollah Ali Khamenein viime kuussa pitämän puheen mahdollisesti yllyttävän lisääntyviin vainoihin. Ajatollah Khamenei piti puheen kansalle Qomissa, jossa hän varoitti ”kotikirkkojen verkostosta, joka uhkaa islamin uskoa ja pettää nuoria muslimeja”.

Ajatollahin kommentit olivat osa puhetta jossa nostettiin esille myös muita islamia uhkaavia tekijöitä, kuten Hollywoodin elokuvat, islamin kanssa ristiriidassa olevat sarjakuvat, sekä filosofiat ja uskonnot kuten sufilaisuus (mystinen suuntaus islamissa), nihilismi ja bahai-uskonto.

”Tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta kun hän on julkisesti noussut kotikirkkoliikettä vastaan ja maininnut sen”, kertoo eräs seurakunnan johtaja Iranista. ”Tällaisilla puheilla on usein pitkäkantoisia vaikutuksia maassa. Ei niin että Iranin kansa hyökkäisi väkivaltaisesti kristittyjä vastaan, mutta kulissien takana turvallisuusjoukot ja uskonnollinen poliisi ryhtyvät toimiin. Sitä seurakuntien johtajat pelkäävät eniten tällä hetkellä.”

Toisaalta puheessaan Khamenei on ensimmäistä kertaa myöntänyt kotikirkkoliikkeen olemassaolon Iranissa.

Lukemattomia kristittyjä on vangittuna uskonsa tähden Iranissa. Seurakunta kokee päivittäin rajoituksia ankaran hallinnon alaisuudessa, ja kristittyjä ja seurakuntia tarkkaillaan.

Lähde: Open Doors ja MKY-viikkoraportti

18.11.2010

Kuolemantuomio Muhammedin pilkasta.

Asia Bibi on pakistanilainen kristitty perheen äiti, joka vangittiin kesäkuussa 2009. Häntä syytetään Koraanin häpäisystä ja Muhammedin pilkasta. Tämän perusteella hänet on tuomittu kuolemaan 7. marraskuuta 2010. Asiasta uutisoin Asian News.

Oikeus hyväksyi syytteet siitä, että Asian pilkkasi Muhammedia keskustellessaan kollegojensa kanssa. Todellisuudessa hän vain vastusti sitä, että häntä syytettiin vääräuskoiseksi ja häntä vaadittiin kieltämään kristillisen uskonsa. Tämän tähden kylän miehet hakkasivat Asia Bibin ja poliisi pidätti hänet myöhemmin tekaistujen pilkkasyytteiden perusteella. Käytännössä Asian pahoinpideltiin ja vangittiin koska hän uskalsi vastustaa sanallisesti muslimien painostusta.

Peter Jacob, joka on ”Church’s Justice and Peace Commission” sihteeri, sanoo itse syytteiden Asian Bibiä vastaa olleen rikollisia. Tässä tapauksessa ei ollut esiintynyt minkäänlaista islamin herjaamista. Tuomari ei huomioinut, että tässä syytteissä oli kysymyksessä selkeä lain väärinkäytös. Niinpä hän päätyi ankaraan rangaistukseen. Jacob lisää, ”tuomitsemme ehdottomasti tällaiset lain väärinkäytökset ja vetoamme hallitukseen puuttumaan tämän kaltaisten väärinkäytöksiin ja pysäyttämään lain halveksunnan.”

Lähde Be-A-Voice uutiskirje ja CNN
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/18/pakistan.blasphemy/

Pakistanin väestöstä on 96 % muslimeja, 2,3 % kristittyjä ja 1,5 % hinduja.