30.4.2006

Eritreassa yli 1800 evankelista kristittyä vangittuna

Eritrean kaupungit ja maaseutu ovat tiukasti tukahduttavan sotilashallituksen kontrollin alaisina. Viranomaiset ovat tuhonneet kirkkoja, hyökkäilleet jumalanpalveluksiin sekä kirkkoihin että yksityisiin koteihin.

Eritreassa on arvioitu olevan tällä hetkellä vangittuna 1800 evankelista kristittyä. Ketään vastaan ei ole nostettu syytettä lain vaatimalla tavalla, heidän ei ole annettu ottaa yhteyttä asianajajiin tai tuotu oikeuden eteen. Joitakin vankeja on vapautettu, mutta heitä on ankarasti varoitettu kertomasta mitään vankeudestaan tai saamastaan kohtelusta.

Osaa kristityistä on pidetty metallissa kontissa, mikä on päiväsaikaan polttavan kuuma ja yöaikaan pakastavan kylmä. Konteissa ei ole myöskään pesumahdollisuutta ei vessaa. Kristittyjä on pidetty myös maanalaisessa sellissä. Heidän ei sallita vastaanottaa vieraita.

Väestöstä 40 % ovat ortodokseja ja 48 % muslimeja.

25.4.2006


Purjevene Egyptissa.
--

Hyökkäyksiä kristittyjä vastaan Egyptissä

Pohjois-Egyptissä hyökättiin kolmeen koptikristittyjen kirkkooon pääsiäisen aikaan viime viikolla (vko 16/2006). Hyökkääjät puukottivat kirkossa olijoita ja huusivat "Allah on suuri". Aleksandrian kaupungissa tehdyssä hyökkäyksessä kuoli yksi koptikristitty ja parikymmentä loukkaantui. Egyptin sisäministeriön mukaan hyökkäyksen takana oli joukko "häiriintyneitä yksilöitä". Poliisi kuitenkin epäilee iskujen takana olevan ääri-islamilaisia ryhmiä.

23.4.2006

Myamarissa (Burma) hyökkäyksiä karen-vähemmistöä vastaan

Burmalainen sotilasdiktatuuri on jällen käynnistänyt hyökkäysaallon karen-kansan kyliin. Karenit ovat uskonnoltaan pääasiassa kristittyjä. Kuivana kautena sotilaat pystyvät helpommin liikkumaan tiheässä viidakossa. Maassa tätä vuodenaikaa kutsutaan ”tappajakaudeksi”. Tänä vuonna (2006) sotilasjoukot ovat koventaneet hyökkäyksiään karen-vähemmistöä kohtaan.

Kun uudet sotilaat tulevat alueelle, he yrittävät löytää karen-kyliä. Jos he näkevät kyläläisiä, he yrittävät vangita heidät ja pahoinpitelevät heitä. Ihmiset pakenevat kylistään ja piiloutuvat vuorten rinteille ja viidakkoon pelastaakseen henkensä. Tästä seuraa humanitäärinen hätätilanne. Burmalaiset sotilaat tulevat ja tuhoavat kaiken – kyläläisillä ei ole ruokaa eivätkä he voi kasvattaa ruokaa tulevalle vuodelle. Karen-pakolaiset kulkevat päiväkausia viidakon läpi ennen kun he pääsevät turvallisemmalle alueelle. Heillä ei ole ruokaa eikä lääkkeitä. Viidakossa kulkeminen on vaarallista. Armeija on miinoittanut sen.

Myamarin väestöstä 83 % on buddhalaisia, 8,7 % kristittyjä ja 3,8 % muslimeja. Lisäksi maassa on kiinalaisten uskontojen harjoittajia ja hinduja.

Nepalin ihmisoikeustilanne huono

Noin 40 000 ihmistä on viimeisten 10 vuoden sisällissodan aikana kuollut Nepalissa. Sen jälkeen kun kuningas Gyandandra kaappasi vallan noin kolme vuotta sitten, hän on irtisanonut demokraattisesti valitun pääministerin sekä hallituksen. Nepalin tulevaisuus on hyvin epävarma, eikä maassa ole rauhaa.

Maan kuningas tahtoo olla poliittisesti aktiivi kuningas. Hän on sekä pääministeri että kuningas. Hallitus haluaa säilyttää maan maailman ainoana hinduvaltiona. Taloudellisesti maa on köyhä, paitsi pääkaupunki Katmandu, jossa kiinteistö- ja pankkiala menestyvät hyvin. Ihmiset pelkäävät maoisteja ja miljoonat muuttavat niitä pakoon pääkaupunkiin tai muihin suurempiin kaupunkeihin, ja kaikki hinnat ovat nousseet. Päätiet ovat poikki, maassa on elintarvikepula, juomavesikriisi ja kaasupula. Silti kuningas ei halua luopua korkeasta virastaan.

Syyttömiä ihmisiä on ammuttu tai murhattu ilman erityistä syytä. Kuningas ja hänen sotilaallinen tukijoukkonsa sekä poliisi jatkavat ihmisten vainoamista. Ihmiset eivät voi vapaasti mennä paikasta toiseen. Ei maoistit eikä hallituskaan kunnioita ihmisoikeuksia eivätkä suojaa ihmisten vapautta.

Näistä vaikeuksista huolimatta päivänä seurakunnat kasvavat maassa voimakkaasti. Arviot osoittavat että Nepalissa voi olla jopa kaksi miljoona kristittyä.

20.4.2006

Egyptissä kristittyjen vastaisia mellakoita

Ktistittyjen vastaiset mellakat ovat lisäytyneet Egyptissä. Mellakoinnin lisääntymenen johtuu islamilaisten puolueiden menestymisestä vaaleissa. Vuoden 2006 alussa mellakoita on ollut ainakin kolmessa kaupungissa. Niissä on loukkaantunut kymmeniä ihmisiä. Kahden mellakan syynä on ollut muslimien vastustus kirkkojen rakentamista kohtaan. Kolmannessa välikohtauksessa oli kysymys huhuista, jotka väittivät kristittyjen polttaneen Koraanin sivuja. Egyptin hallitus on luvannut edellisten parlamenttivaalien jälkeen helpottaa kirkkojen rakentamista. Mutta aluehallinnot eivät ole noudattaneet lupausta.

Algerian uusi laki rikkoo uskonnonvapautta

Algeriassa on säädetty laki, joka rajoittaa uskonnonvapautta. Parlamentissa säädetty laki kieltää muslimien käännyttämisen toiseen uskontoon. Lain mukaan muslimia ei saa kannustaa tai houkuttaa kääntymään toiseen uskontoon. Laki kieltää myös "muslimien uskoa uhkaavien painotuotteiden ja audiovisuaalisen aineiston toimittamisen, säilyttämisen ja levittämisen". Lain rikkomisesta saa kahdesta viiteen vuotta vankeutta ja 12 000 dollarin sakot.

Algerian kristittyjen mukaan uuteen lakiin ovat vaikuttanut ääri-islamilaisuuden vahvistuminen Pohjois-Afrikan maissa. Aiemmin hallitus on suhtaunut suvaitsevaisemmin kristittyihin. Algerian perustuslakiin on kirjattu islamin olevan ainut hallituksen hyväksymä uskonto maassa. Lailla halutaan rajoittaa muiden uskontojen harjoittamista. Muun kuin islamilaisen uskonnollisen kirjallisuuden maahantuonti on vaikeaa. Materiaalilla tulee olla hallituksen hyväksyntä. Algeriassa 97 % väestöstä on sunni-muslimeja ja kristittyjä ja juutalaisia on alle prosentti.

Algerian uusi laki rikkoo YK:n yleismaailmallinen julistuksen 18. artiklaa.

18. artikla.
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

8.4.2006


Kameli Lahi-idan vuorilla.
--

Puolisolle maahantulokielto Lähi-idässä

Turvallisuussyistä tässä ei mainita maan nimeä. Lähi-idässä paikallinen kristitty mies oli mennyt naimisiin eurooppalaisen naisen kanssa. Vuonna 2005 tämä vaimo meni entiseen kotimaahansa synnyttääkseen parin ensimmäisen lapsen. Kun hän oli palaamassa miehensä kotimaahan, häntä ei päästetty maahan. Virkamiehet selittivät tämän sillä, että hänen aviomiehensä oli kirkon työssä, ja siksi vaimoa ei päästetty palaamaan. Huhtikuun aikana tapausta käsitellään tuomioistuimessa ja tavoitteena on päätöksen kumoaminen.

Lähde: Middle East Concern

Etiopiassa kaksi iskua kristittyjä vastaan

Etiopiassa on tehty kaksi iskua kristittyjä vastaan 21. ja 22. maaliskuuta 2006. Ensimmäisessä tapauksessa suuri joukko muslimeja hyökkäsi kristittyjä vastaan Kemissen kylässä, joka on noin 350 km Addis Abebasta koilliseen. Kolme kirkkoa poltettiin ja World Vision -organisaation konttoriin hyökättiin. Kristittyjen omistamia kauppoja vandalisoitiin ja useat kristityt loukkaantuivat. Etiopian armeija esti muslimeja aiheuttamasta enemmän tuhoja. Monet uskovat kristityt ovat paenneet naapurikylään.

Maaliskuun 22. päivänä Nesero Abraraw oli työssään vartijana luterilaisella kirkolla Arisi Negelliessä, joka on 225 km Addis Abeban eteläpuolella, kun tuntemattomat hyökkääjät ampuivat häntä kolme kertaa. Abraraw kuoli siihen paikkaan. Hän oli seitsemän lapsen isä ja entinen muslimi, joka on kääntynyt kristinuskoon. Paikallinen poliisi on pidättänyt muutamia epäiltyjä. Varakkaat muslimiliikemiehet painostavat poliiseja vapauttamaan epäillyt. Paikallinen seurakunta on varma siitä, että tämä hyökkäys oli alueen muslimien järjestämä. Muslimit ahdistelevat ja vainoavat paikallisia kristittyjä.

Lähde: VOM/Canada

2.4.2006

YK:n ihmisoikeuskomissio

40 vuoden työ ihmisoikeuksien puolesta päättyy tällä viikolla YK:ssa Genevessä. Ihmisoikeuskomissiota on viime vuosien aikana kritisoitu yhä voimakkaammin. MKY:n puheenjohtaja Johan Candelin on ollut työssä mukana seitsemän vuotta ja hän mainitsee kolme pääasiallista syytä kritiikkiin. Ensimmäinen syy kritiikkiin on järjestelmä, joka on antanut mahdollisuuden kaikille maille olla mukana ja vuorotellen toimia puheenjohtajana. Tämän seurauksena mm. Sudan on ollut puheenjohtajana, mikä on herättänyt paljon paheksuntaa, koska maa itse syyllistyy törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin.

Toinen syy on ns. ”roistovaltioiden verkoston” muotoutuminen. Käytännössä tämä on johtanut tilanteisin, jossa maat, joita kritisoidaan, puolustavat toinen toisiaan ja ne ovat jopa saavuttaneet enemmistön ja siten estäneet sanktiopäätöksiä. Kolmas syy on että monet maat ovat kieltäytyneet antamasta YK:n erikoisraportoijille viisumia. Tällainen maa on esimerkiksi Myanmar (Burma).

Kritiikin seurauksena YK:n yleiskokous 16. maaliskuuta päätti komission lakkauttamisesta ja sen tilalle päätti perustaa ihmisoikeusneuvosto. Neuvostossa tulee olemaan 47 jäsentä, jotka kaikki hyväksytään yleiskokouksessa. Tällä tavalla pyritään nostamaan jäsenmaiden ja niiden omien ihmisoikeuksien tasoa.

Candelin kommentoi päätöksiä sanomalla, ettei tilanne ainakaan voi huonontua, ja että nyt jäämme odottamaan miten tehokkaasti uusi neuvosto toimii. Kuitenkin viime vuosilta on positiivisiakin uutisia. Eräs tällainen on, että kiinnostus uskonnonvapautta kohtaan on huomattavasti lisääntynyt ja esim. kristittyjä vastaan tehtyjä iskuja huomioidaan nykyään säännöllisesti.

(Lähde: MKY, WEA Word Evangelical Alliance)