29.3.2008

Indonesiassa vetoomuus moniarvoisuuden puolesta

Viime vuoden (2007) loppupuolella 18 uskonnollistajohtajaa kirjoittivat kannanoton Indonesian moniarvoisuuden muolesta. Uskontojohtajat Indonesiassa ovat ottaneet kantaa moniarvoisuuden puolesta. Vetoomuksen ”62 vuotta sitten itsenäistynyt Indonesia tulee pitää yksilön oikeuksia kunnioittavana ja tasa-arvoisena maana”.

Myös Indonesian suurimman muslimiyhteisön johtaja, Hasyim Muzadin, on ottanut kantaa maan perustuslain puolesta. Kannanoton mukaan islamistien esille tuomat ehdotukset islamilaisen sharia-lain hyväksymisestä osaksi oikeusjärjestelmää eivät sovi Indonesiaan.

Indonesia on väkimäärältään maailman suurin muslimivaltio. Vastavetona Iranissa pidettyyn ”tieteelliseen” konferenssiin, jossa pyrittiin kiistämään toisen maailmansodan aikainen juutalaisten joukkotuho, Indonesian muslimijohtajat ovat todenneet juutalaisten joukkotuho natsien miehittämässä Euroopassa olevan historiallinen tosiasia. Kokousta johtanut Indonesian entinen presidentti Abdurraham Wahidin totesi Iranin presidentin vääristelevän historiaa.
Indonesian väestöstä 80 % on muslimeja, 16 % kristittyjä ja 2 % hinduja.

Lähde Logosmedia

Ei kommentteja: