10.9.2006

Irakin pakolaisten huonot olosuhteet Turkissa

Irakin levottomuuden ja fundamentalistisen islamin nousun takia monet kristityt ovat paenneet Turkkiin. Pakolaisten tilanne Turkissa Istanbulissa ja muilla paikkakunnilla on kuitenkin hälyttävä. Nämä turvapaikanhakijat elävät surkeissa olosuhteissa ja heitä pidetään laittomina asukkaina, joilla ei ole oikeutta työhön tai koulutukseen. Mikään ihmisoikeusjärjestökään ei näytä olevan kiinnostunut tästä pakolaisryhmästä.

Noin 50 perhettä ovat olleet Turkissa viiden ja kymmenen vuoden ajan, ja he ovat jo menettäneet toivonsa tulla hyväksytyksi maahan. Monella perheellä on sairaita lapsia tai vammaisia perheenjäseniä. Nämä perheet tarvitsisivat rahallista tukea sairaiden perheenjäsenten hoitoon. Ryhmässä on myös noin 25 naisleskeä ja eronneita naisia. Heillä ei ole ketään joka suojaisi heitä.

Nämä ihmiset ovat paenneet hirveistä olosuhteista jossa murhat, sieppaukset, raiskaukset ja omaisuuden ja kirkkojen tuhoaminen kuului jokapäiväiseen elämään. Kuitenkaan maa, johon he pakenivat, ei ole osoittautunut paljon turvallisemmaksi.

Ei kommentteja: