26.11.2010

”Uskontojen kunnianloukkaus” -päätöslauselma YK:ssa - uhka uskonnonvapaudelle

Tänä vuonna Organisation of the Islamic Conference (islamilainen konferenssi), OIC, esittelee jälleen YK:ssa ”Uskontojen kunnianloukkaus” (The Defamation of Religions) -päätöslauselman. OIC on järjestö, johon kuuluu 57 maata, joissa islam on enemmistö uskonto tai joissa on huomattava muslimiväestö.

Päätöslauselman toteuttaminen sallisi hallitusten päättää mitä uskonnollisia näkemyksiä saisi ja mitä ei saisi ilmaista maassaan. Se antaisi valtiolle oikeuden rangaista parhaaksi katsomallaan tavalla niitä, jotka ilmaisisivat "epätoivottavia" uskonnollisia mielipiteitä. Käytännössä tämä tekisi uskonnollisen vainon lailliseksi.

OIC:n ajaman päätöslauselman tavoitteena on kriminalisoida kriittiset sanat ja toiminta, jotka katsottaisiin kohdistuvan määriteltyihin uskoihin, erityisesti islamiin. Päätöslauselman tarjoaisi kansainvälisesti hyväksytyn oikeuden rangaista kansallisilla lailla jumalanpilkkaa sekä kieltää kritiikki uskontoa kohtaan. Päätöslauselmasta on määrä äänestää YK:n yleiskokouksen tämän vuoden 2010 lopussa.

Päätöslauselmaa on esitelty ja siitä äänestetty eri muodoissa ja erilaisten otsikoiden alla vuodesta 1999 lähtiä. Siitä tullaan jälleen äänestämään YK: n yleiskokouksessa joulukuussa 2010. OIC:n ”uskontojen kunnianloukkaus” -kampanjan oli alun perin tarkoitus olla "islamin kunnianloukkaus" -kampanja, mutta se laajennettiin myöhemmin koskemaan kaikkia uskontoja, jotta päätöslauselma saisi laajempaa tukea. Tähän vuoteen saakka Islam on kuitenkin ollut ainoa uskonto, joka päätöslauselmassa on mainittu erikseen YK: n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksen istunnoissa. Maaliskuussa 2010 päätöslauselman uusin versio esiteltiin YK:n Ihmisoikeusneuvostossa. Jälleen kerran siinä viitattiin islamofobiaan, mutta se sisälsi myös maininnat antisemitismistä ja kristofobiasta. Tällöin päätöslauselma hyväksyttiin niukalla enemmistöllä. Silti islamin suojaaminen on edelleen päätöslauselman selkeä painopiste.

”Uskontojen kunnianloukkaus” -päätöslauselmalla pyritään kriminalisoimaan sanat tai toimet, jotka katsotaan kohdistuvan määritettyjä uskontoja, ja erityisesti islamia, vastaan. Vaikka kannattajat perustelevat päätöslauselmaa uskonnollisten tapojen suojelemisella sekä suvaitsevaisuudella, todellisuudessa se edistäisi suvaitsemattomuutta sekä lisäisi uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvia ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden loukkauksia maissa, joissa päätöslauselma otettaisiin käyttöön.

Ihmisoikeudet koskevat ihmistä, mutta tämän päätöslauselman tarkoituksena on siirtää ne koskemaan uskontoa. Se on perusihmisoikeuksia vastaan. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on suojella ihmistä, ei uskontoja tai järjestelmiä.

”Uskontojen kunnianloukkaus” (The Defamation of Religions) -päätöslauselman pyrkimys on tarjota kansainvälinen hyväksyntä kansallisille laeille, joilla rangaistaisiin jumalanpilkasta ja joiden tarkoitus olisi kieltää uskontokritiikki. Joissakin maissa, esim. Pakistanissa, jumalanpilkkalakeja on käytetty vuosikymmeniä oikeuttamaan toimia, jotka valikoivasti rajoittavat toisinajattelijoiden toimintaa, pysäyttävät vallitseviin poliittisiin rakenteisiin kohdistuvan kritiikin ja rajoittavat vähemmistöuskontojen enemmistöstä eroavia näkemyksiä. Näiden lakien avulla on usein nostettu ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavia islamin kunnianloukkaussyytteitä yksittäisiä henkilöitä vastaan.

Lähde: Open Doors UK

Voit käydä allekirjoittamassa vetoomuksen päätöslauselmaa vastaan Open Doors -järjestön sivuilla
http://advocacy.oduk.org/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=77&ea.campaign.id=7285

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miten kävi, äänestettiinkö vuoden lopussa puolesta vai vastaan?

Ihmisoikeus kirjoitti...

Kiitos kysymyksestä. Päätöslauselma meni äänestyksessä läpi. Puolesta äänesti 76, vastaan 67 maata ja poissa oli tai ei äänestänyt 40 maata. Käsittääkseni tämän mukaan päätöslauselma pidettiin yhä voimassa. Siitä on äänestetty myös aikaisemmin. Kannatus on vähentynyt koko ajan kun tiedotusta on lisätty. En ihan tarkkaan tiedä mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa. Kuitenkin tämän päätöslauselman perusteella muslimimaat voivat perustella kansainvälisillä foorumeilla islamin vastaisen kritiikin tokahduttamista jatkossakin. Parasta olisi, jos päätöslauselma kumottaisiin tulevaisuudessa. Kysyin asiaa myös Open Doors -järjestöltä ja sain seuraavan vastauksen:

"The best thing that I can do is to refer you to the ‘Right to believe’ page on our web site, this goes into the voting and what it means in some detail - http://www.opendoorsuk.org/resources/RTB/"

Tuosta linkistä voi lukea lisää.