25.9.2011

Miten kristityn pitäisi suhtautua vainoajiin?

Nykyisin noin 70 % kristillisistä seurakunnista sijaitsee länsimaiden ulkopuolella eli maissa, joissa uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet eivät toteudu. Näissä maissa kristityt ovat vähemmistönä ja voivat joutua kokemaan viranomaisten, valtaväestön tai ääriryhmien taholta ankaraa epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa ja jopa suoranaista vainoa uskonsa tähden.

Kun luet uutisia miten vähemmistökristittyjä vainotaan eri puolilla maailmaa, niin se voi synnyttää sinussa vihaa ja katkeruutta vainoajia tai jopa Jumalaa kohtaa. Vainot eivät kuitenkaan ole yllätys Kristuksen seuraajille. Jeesus opetti opetuslapsilleen, että heitä tullaan vainoamaan. Jeesusta vastustettiin väkivaltaisesti, häntä pilkattiin ja hänen toimintaansa yritettiin estää. Jeesus sanoi, että myös hänen seuraajilleen tehtäisiin samalla tavalla.

"Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne" (Joh. 15:20)

Jeesus opetti myös, että Hänen seuraajiensa ei pidä pelästyä, jos häntä vainotaan Jeesuksen tähden. Päin vastoin, Jeesus opetti olemaan siitä jopa iloinen. Tällainen asenne ei luonnolliselta ihmiseltä onnistu, mutta Jumala voi antaa yliluonnollista asennetta vaikeissa tilanteissa.

"Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. 'Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.'" (Matt. 5:10 - 12)

Viha ei ole Jumalan tahto vaan rakkaus. Jeesus opetti seuraajiaan jopa rakastamaan niitä, jotka vainoavat epäoikeudenmukaisesti kristittyjä. Se onkin Jeesuksen seuraajien oikea asenne vainoajia kohtaan, rakastaa heitä ja siunata heitä. Jumalan valtakunnan logiikka on erillainen kuin tämän maailman logiikka.

"Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille." (Matt. 5:44 - 45)

Apostoli Paavali, joka koki paljon vastustusta ja väkivaltaa, kielsi kostamisen ja kostonhimon, ja opettaa voittamaan pahan hyvää tekemällä.

"Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra". Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle". Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. (Room. 12:19 - 21)

Jeesuksen seuraajan tehtävä on rakastaa ja siunata kaikkia, myös niitä, jotka vainoavat kristittyjä, ja luottaa siihen, että Jumalan oikeudenmukaisuus tapahtuu viimeisellä tuomiolla. Rakastaminen ja siunaaminen ovat hyviä puheita ja käytännön rakkauden tekoja.

Ei kommentteja: