9.6.2013

Eritreassa vuoden 2013 aikana pidätetty lähes 200 kristittyä uskonnollisista syistä

Uskonnollinen vaino Eritreassa on voimakkaimmillaan ja pahenee koko ajan, kertoo eritrealainen kristitty, jonka nimeä ei turvallisuussyistä julkaista. Toukokuun viimeisen viikon aikana vangittiin 37 kristittyä opiskelijaa College of Arts and Social Sciences -korkeakoulusta Adi Kihe-kapungissa. Saman viikon aikana vangittiin myös viisi miestä Church of the Living God-kirkosta Asmarassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2013 aikana on Eritreassa jo vangittu 191 paikallista kristittyä uskonnollista syistä. Nämä ovat tiedossa olevat vangitsemiset. Arvion mukaan Eritreassa on vangittuna noin 1 200 kristittyä ainoana syynä se, että he uskovat. Joidenkin laskelmien mukaan vangittuja voisi olla jopa 3 000.

Viranomaiset ovat seuranneet tarkkaan Eritrean kirkkoja toukokuusta 2002 lähtien. Tällöin hallitus sulki kaikki protestanttiset kirkot, jotka eivät olleet anoneet rekisteröimistä hallituksen uskontoministeriöstä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on tiedottanut, että vielä nyt yksitoista vuotta myöhemmin Eritrean hallitus tekee rikoksia ihmisoikeuksia vastaan. ”Kaksikymmentä vuotta euforisten itsenäisyysjuhlien jälkeen Eritrea on yksi maailman sortavimmista ja suljetuimmista maista”, kertoo Claire Beston, Amnesty Internationalin Eritrea-tutkija. Järjestö raportoi ”suuren mittakaavan vangitsemisista ilman oikeudenkäyntiä, ja kaiken todellisen ja kuvitellun opposition murskaamiseksi, hallituskriitikkojen hiljentämiseksi ja rangaistakseen kaikkia, jotka eivät tyydy hallituksen säätämiin rajoituksiin ihmisoikeuksista.”

Eritrean hallitus pitää Amnestyn raporttia ”villeinä syytöksinä” ja ”täysin pohjattomana”. Selam Kidane on kotimaastaan paennut eritrealainen ja isobritannialaisen ihmisoikeusjärjestön, Release Eritrea, johtaja. Hän kertoo uskonnollisen vainon voimistuneen tammikuusta lähtien. ”Emme voi näyttää yhtä erityistä tapahtumaa, joka olisi käynnistänyt vainot, mutta vangitsemisia on ollut erityisen paljon”, Kindane kertoo. Hän kertoo Eritrean viranomaisten vainoavan maanalaisten seurakuntien johtajia saadakseen tietoja seurakunnista ja vangitakseen niiden perusteella seurakuntalaisia.

Uskonnollinen vaino Eritreassa ei rajoitu pelkästään kristittyihin, mutta Kidane kertoo maanalaisten kristittyjen seurakuntien kärsineen eniten. ”Jokaista uskontoa, joka ei ole valmis olemaan viranomaisten jatkuvan suurennuslasin alla, vainotaan. Vaino ei rajoitu pelkästään kristittyihin. Mutta, jos puhutaan täyskielloista, niin vähemmistökirkot ovat kärsineet eniten. Näitä ovat helluntaikirkko ja evankelikalinen kirkko. He ovat merkittyjä ja heitä syytetään kaikista mahdollisista asioista ympäröivän yhteiskunnan ja muiden uskonnollisten ryhmien toimesta.”

Lähes puolet eritrealaisista ovat kristittyjä ja puolet muslimeja. Noin yhdeksän kymmenestä kristitystä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. Loput ovat roomalaiskatolilaisia ja protestantteja.

Lähde: www.worldwatchmonitor.org ja MKY

Ei kommentteja: